ulkopuolinen: (Default)
[personal profile] ulkopuolinen


(PS Tämä on varjotili LJ:stä, kaatumisten varalle.)

Date: Sunday, February 13th, 2011 18:04 (UTC)
From: [identity profile] christaliina.livejournal.com
Ei mua se haittaa, jos joku poistaa mut, (oli syy mikä tahansa) mutta sillloin ei myöskään tulla urkkimaan mun tekstejä. Se on mielestäni loukkaavaa. Eli jos ei lue, niin silloin ei todellakaan lue - tai tule uteliaisuudesta katselemaan yhtään mitään. Eihän se silloin enää ulkopuolisille kuulu. Jaan tekstini vaan niiden kanssa, jotka ovat todellisuudessa ystäviä.

Date: Sunday, February 13th, 2011 18:05 (UTC)
From: [identity profile] ulkopuolinen.livejournal.com
Pidän mielessä.

Expand Cut Tags

No cut tags

Profile

ulkopuolinen: (Default)
ulkopuolinen

Style Credit

Page generated Friday, July 21st, 2017 18:49
Powered by Dreamwidth Studios
December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 312014