ulkopuolinen: (Default)
[personal profile] ulkopuolinen


(PS Tämä on varjotili LJ:stä, kaatumisten varalle.)

Date: Sunday, September 9th, 2012 14:09 (UTC)
From: [identity profile] pohjanlumme.livejournal.com
kiehdot minua valtavasti.
(tunnut tutulta, vaikket ole laisinkaan tuttu.
kyse on kai ennemmin jostain [oletetusta/mahdollisesta] samankaltaisuudesta.)

jos saan, jos mitenkään haluat,
niin lisäisin kovin mielelläni.

Date: Sunday, September 9th, 2012 15:01 (UTC)
From: [identity profile] ulkopuolinen.livejournal.com
Lisäile toki!

Expand Cut Tags

No cut tags

Profile

ulkopuolinen: (Default)
ulkopuolinen

Style Credit

Page generated Tuesday, September 26th, 2017 12:42
Powered by Dreamwidth Studios
December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 312014