ulkopuolinen: (Default)
[personal profile] ulkopuolinen


(PS Tämä on varjotili LJ:stä, kaatumisten varalle.)

Date: Tuesday, October 9th, 2012 10:29 (UTC)
From: [identity profile] audiir.livejournal.com
Hei, eksyin tänne ihan vain kaverin journalin kautta, ja kurkattuani siun julkista blogia haluaisin ihan ehdottomasti tutustua, jos se vain siulle käy. Kaveroidutaanko? :)

Date: Tuesday, October 9th, 2012 10:43 (UTC)
From: [identity profile] ulkopuolinen.livejournal.com
Kaveroidutaan toki!

Expand Cut Tags

No cut tags

Profile

ulkopuolinen: (Default)
ulkopuolinen

Style Credit

Page generated Tuesday, September 26th, 2017 12:41
Powered by Dreamwidth Studios
December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 312014