ulkopuolinen: (Default)
2014-12-31 10:15 am
Entry tags:

Kommentilla pääsee lukemaan(PS Tämä on varjotili LJ:stä, kaatumisten varalle.)